Sheilas sjakkskole

Sjakktrening for alle nivåer
#A04020,#F8D0A0,#C08040
160
1201,371,80,108,0,0,0,0,947,371,112,108,707,357,118,126,485,372,92,108,229,361,128,118,0,359,112,120,0,0,0,0,1201,171,80,108,0,0,0,0,947,171,112,108,707,157,118,126,485,172,92,108,229,161,128,118,0,159,112,120
Ta deg en tenkepause, og trykk på høyre pil for å vise det neste trekket når du er klar.